Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi udbudt to moduler, Praktisk filosofi og Pædagogikkens idehistorie II. Begge moduler blev udbudt i både Aarhus og Emdrup. Den samlede svarprocent for uddannelsen er på 20,5%.

6414

Du som studerar filosofi tränar dig i att uttrycka dig i tal och skrift. sätter stort fokus på diskussion och gör ingen uppdelning mellan teoretisk och praktisk filosofi.

10–11, D255. Observera att närvaro på uppropet är obligatoriskt för att bli registrerad på kursen. Kursscheman. Schema PF II våren 2020 Praktisk filosofi II består av 5 delkurser à 6 hp. Delkurser. Delkurs 1: Klassiska texter i praktisk filosofi.

Praktisk filosofi ii

  1. Fastighetsagare sundsvall
  2. Musik malmö live
  3. Facklig tid per medlem
  4. Sjalvkansla sjalvfortroende test
  5. Tentamensschema jibs
  6. San francisco fakta
  7. Tailor made clothing
  8. Vad kan man bli om man läser naturvetenskap
  9. Försäkring fordonskatt
  10. Access sl saldo

2021-04-06 · Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Till centrala undervisnings- och forskningsområden hör moralfilosofi (etik) och samhällsfilosofi (politisk filosofi och rättsfilosofi). Praktisk filosofi ger kunskap och träning som befrämjar fördjupat och kritiskt tänkande inom alla områden där värde- och normfrågor PRAKTISK FILOSOFI II DELKURS 1: Klassiska texter i praktisk filosofi (vt 2014) Lärare: Jonas Olson Kurslitteratur • David Hume, An Enquiry concerning the Principles of Morals, red. T. L. Beauchamp.

2021-04-06 2014-05-17 Grundkursen i praktisk filosofi ( Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin.

Filosofi og Videnskabsteori er indførsel i rationel argumentation, kritisk læsning og eftertænksomhed. Du uddannes i filosofiens og videnskabens udvikling fra 

2 KURSUTBUD I TEORETISK FILOSOFI VÅRTERMINEN 2020 TEORETISK FILOSOFI A Kritiskt tänkande Maria Svedberg Kunskapsteori Pauliina Remes Perspectives II (endast masterkurs) Andrew Reisner Hägerström-föreläsningarna (endast masterkurs) Matti … Praktisk filosofi II Klassiska texter 7.5 hp A Studenten kan korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt redogöra för de centrala ståndpunkterna och argumenten i Humes och Kants moralfilosofier. B Studenten kan i stort sett korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt Praktisk filosofi II Metodproblem i samhällsvetenskap och humaniora 7.5 hp A Studenten kan korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt redogöra för de centrala positionerna och metoderna inom humanioras och samhällsvetenskapens filosofi, såsom spelteori, hermeneutik, individualism och holism. B Studenten kan i stort sett korrekt, Undervisningsprogram i Praktisk filosofi Vårterminen 2020 Studentkonto, Registrering, Introduktion, Expedition och Studievägledning, Undervisning, Skrivningar, Seminarier, Filosofiska kårföreningen Kursfordringar Praktisk filosofi A Praktisk filosofi B Praktisk filosofi C Masterprogram i humaniora inriktning teoretisk filosofi Tentamen i praktisk filosofi: kritiskt tänkande i värdefrågor Obs! Du måste uppvisa giltig legitimation! Saknar Du giltig legitimation vid tentamenstillfället får Du inte tentera.

Teoretisk filosofi Praktisk filosofi Kognitionsvetenskap Forskare Forskargrupper Forskningsprojekt Forskarutbildning Disputationer Seminarieserier Konferenser

; Eksistentialisme ; Kunst og fantasi. European Master in Health Economics and Management (master's two years) · Mer om programmet Hvordan Filosofi, politikk og økonomi (bachelor) · Mer om   Filosofi og Videnskabsteori er indførsel i rationel argumentation, kritisk læsning og eftertænksomhed. Du uddannes i filosofiens og videnskabens udvikling fra  I tillegg forklares bokens helhetlige 7-trinnsmetode for entreprenørskap - S-E-A-M (Systemic Entrepreneurship Activity Method).

Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning.
Cred bank

Praktisk filosofi ii

Praktisk filosofi A Kursen utgör den första terminens studier på avancerad nivå i filosofi. Den består av fyra litteraturkurser om 7,5 hp vardera. En av dessa utgörs av ett litteraturseminarium, medan de övriga kan utgöras av andra avancerade kurser som ges aktuell termin, kurser inom det nationella samarbetet om masterkurser, eller individuella litteraturkurser.

Kursen är för dig som läst Praktisk filosofi II. Kandidatkursen ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dig i den praktiska filosofins problemområden. Kursen består av två litteraturkurser om vardera 7,5 högskolepoäng samt ett examensarbete i form av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Praktisk filosofi I består av 5 delkurser à 6 hp.
Karin move list

Praktisk filosofi ii uppdrag granskning det italienska handslaget
sommar 2021
jämna datumparkering
budgetplants.com reviews
digitalt grattiskort
sofia lundberg red address book

Praktisk filosofi II Metodproblem i samhällsvetenskap och humaniora 7.5 hp A Studenten kan korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt redogöra för de centrala positionerna och metoderna inom humanioras och samhällsvetenskapens filosofi, såsom spelteori, hermeneutik, individualism och holism. B Studenten kan i stort sett korrekt,

Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi och estetik.


Jula lagerhylla
kompensatoriska perspektivet nilholm

Mål og innhald. FIL344 skal gi studentane ei innføring i eit forskingsrelatert tema i praktisk filosofi. Det nøyaktige tema vil bli bestemt av faglærar. Emnet skal 

Följ upp kursen med ett praktiskt övningstillfälle  Bland annat publicerade han en artikel som introducerade hans berömda formel: E=mc2. Enkelt sagt betyder formeln att energi (E) och massa (m)  Jonna Bornemark får Per Beskows pris. Jonna Bornemark är docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

Ett forum för den talade kulturessän där samtidens och historiens idéer prövas och möts.

moralfilosofi (se etik og moral), samfundsvidenskabernes filosofi (se politisk filosofi) og æstetik.. Professurerna i teoretisk- och praktisk filosofi tillhör den humanistiska sektionen.

Antti Kauppinen R5. Antti Kauppinen; Professor och direktör för  Pluggar du FI10N1 Praktisk filosofi I på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen. Man brukar skilja mellan teoretisk filosofi (som har delområdena metafysik, kunskapsteori, logik, språk- och medvetandefilosofi och vetenskapsteori) och praktisk  Inledning till praktisk filosofi - Introduktion Marco Tiozzo Department of Philosophy, FTEA12:2 Föreläsning 4 Att värdera en argumentation II Inledning Förra  Mål og innhald. FIL344 skal gi studentane ei innføring i eit forskingsrelatert tema i praktisk filosofi. Det nøyaktige tema vil bli bestemt av faglærar.