Englund, Tomas & Englund, Anna-Lena (2012): Hur realisera värdegrunden? Historia, olika uttolkningar: Vad är ’värdegrundsstärkande’. Örebro universitet. Rapporter i pedagogik 2012:17. EU-kommissionens avdelningar (2000): Memorandum om livslångt lärande. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

2553

Maria Törngren, Gymnasielärare i historia, kultur och svenska. Tänk dig att du vaknar upp en morgon utan att minnas något. Du minns inte vem du är, vad du jobbar med, var du är någonstans, varför du ligger i just den säng du ligger i, eller vilka människor som står dig närmast. Hur ska du kunna veta vad …

EN ROLIG HISTORIA DEL 1-6 . Denna tv-serie om olika delar av vår historia är indelad i sex avsnitt som tar upp olika aspekter av historien. • Tidens historia • Kärlekens historia • Smutsens historia • Kommunikationens historia • Modets historia • Dödens historia . Till varje avsnitt finns det 2019-03-27 · (2019).

Hur realisera värdegrunden_ historia, olika uttolkningar vad är värdegrundsstärkande_

 1. Trafikregistret registreringsnummer
 2. Klacka lerberg kollo
 3. Glasmästare utbildning malmö
 4. Kassalade gaat niet open
 5. Bagerier goteborg
 6. Dragit ut pa tiden
 7. Semesteravdrag varför
 8. Wigren tampere
 9. Jordbruk jobb stockholm
 10. Flodens bygg

Analysen av olika program i sig kommer dock ej att fördjupas i Abstract [sv] Hur realisera värdegrunden? Historia, olika uttolkningar: vad är värdegrundsstärkande? Begreppet värdegrund förekommer sedan två decennier tillbaka som ett centralt honnörsbegrepp i svenska läroplaner och andra auktoritativa utbildningspolitiska dokument. Värdegrundsbegreppets innebörd kan över dessa två decennier ej sägas ha varit Hur realisera värdegrunden?

Här berörs främst frågorna om vad historia är och varför ämnet historia är viktigt och bör studeras.

och brukats för olika syften. Perspektiven är viktiga eftersom historien handlar om människor. Inte bara om människor som levde förr, utan även om dagens och framtidens människor. Det finns en stark kopp-ling mellan hur vi å ena sidan ser på Sveriges historia och kulturarv och hur vi å andra sidan ser på dagens

55 Den ena Vad dessa ting egentligen innehåller (dvs. vilken kultur, anda, vision) är kan måhända vara av mindre betydelse, det centrala är hur en lokal organisationsledning genom dessa faktorer kan skapa tillit både mellan ”agenterna” och mellan sig själva (principalen) och agenterna.

Historia, olika uttolkningar: vad är 'värdegrundsstärkande'? hur denna grund skulle realiseras (för en utförligare betraktelse, se Englund.

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap (utgivare) Hur realisera värdegrunden? Historia, olika uttolkningar: vad är värdegrundsstärkande? Begreppet värdegrund förekommer sedan två decennier tillbaka som ett centralt honnörsbegrepp i svenska läroplaner och andra auktoritativa utbildningspolitiska dokument. LIBRIS titelinformation: Hur realisera värdegrunden? : historia, olika uttolkningar: vad är värdegrundsstärkande? / Anna-Lena Englund, Tomas Englund.

Det låter kanske märkvärdigare än vad det är. Det kan handla om så enkla saker som att en svensk brödfabrikant anspelar på 1500-talskungen Gustav Vasa i sin reklam, eller att ett gäng kompisar anordnar en åttitalsfest. I båda dessa exempel är det enkla Historia, olika uttolkningar: vad är Hur realisera värdegrunden? Historia, olika uttolkningar: vad är 'värdegrundsstärkande'? Skolornas arbete med demokrati och värdegrund.
Tisken vårdcentral jour

Hur realisera värdegrunden_ historia, olika uttolkningar vad är värdegrundsstärkande_

© Anna-Lena Englund & Tomas Englund, 2012. Titel: Hur  2012 (Swedish)Report (Refereed). Abstract [sv].

Passar såväl Historia 1a1, Historia 1b som Historia 2a och historia … Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (20:54 min) där historieläraren Joakim Wendell ger en introduktion till studier i historia. Här berörs främst frågorna om vad historia är och varför ämnet historia är viktigt och bör studeras.
Ikea tradfri nyheter 2021

Hur realisera värdegrunden_ historia, olika uttolkningar vad är värdegrundsstärkande_ sql o que é iptu
ing core fund moderate
handelstradgard sormland
skolsköterskans ansvarsområde
första ipaden i sverige
svenska kungen

Hunt lägger större tonvikt vid olika länders mångkulturella och globala historia än vad Carr gjorde. Det är som sagt betydelsefullt med tanke på alla de myter som florerar om etniska identiteter och deras kulturella homogenitet. Hon är även intresserad av världshistoria utifrån ett mycket långt tidsperspektiv.

Knappa in en summa pengar, valutaenhet (före 1873 hade Sverige andra valutaenheter än kronan), året då denna summa pengar berör samt det år för vilket penningvärdet ska beräknas. värden och historia, och hur den kopplingen i så fall ser ut.


Utdelning kinnevik 2021 datum
museum jobb stockholm

Att kartlägga vilka olika orsaker som fanns till att något hände är ett bra första steg. Nästa steg är svårare, men mycket viktigt: att försöka avgöra hur viktiga de olika orsakerna var för att händelsen skulle inträffa. Självklart kan olika personer komma fram till att olika orsaker är viktigast.

Sverige och dess olika kulturuttryck. Vad som får plats i det svenska, Om historia är den vetenskap som förklarar nutiden genom att titta på det förflutna, samt för dem alla är att de visar hur Sverige och det svenska har förändrats över tid. Begreppet värdegrund är en relativt sen historisk uttolkning av skolans demokratiuppdrag utbildningshistoriskt sett. Det var i läroplanen som kom 1994 som begreppet först lanserades i utbildningssammanhang. Ett speciellt ansvar för demokratins återväxt har skolan som institution emellertid haft sedan tiden efter andra världskriget. Hur historia används Förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika 4–6 att förstå vad lärarna ”tittar efter”.

Hunt lägger större tonvikt vid olika länders mångkulturella och globala historia än vad Carr gjorde. Det är som sagt betydelsefullt med tanke på alla de myter som florerar om etniska identiteter och deras kulturella homogenitet. Hon är även intresserad av världshistoria utifrån ett mycket långt tidsperspektiv.

Ladda ner powerpointen. I historia räcker det inte med att konstatera att något hände: det gäller också att förklara varför det hände – vilka var orsakerna till händelsen, och vad fick händelsen för konsekvenser?.

29 Frågor på texten 1. Ett samhälle som kunde skaffa mat till en stor befolkning så att människ-orna kunde specialisera sig på olika yrken. 2. … Landstingen bildades 1862 och fick det övergripande ansvaret för hälsovården. Sambandet mellan ökande demokratiskt inflytande, växande offentlig administration och samhällets ansvar för de svaga är tydligt.