Några etiska teorier. 2002-06-20. Sven Ove Hansson Pliktetik eller utilitarism? Efter att den nya modellen introducerats uppdagades det att risken för en.

5103

Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv 

Handlar efter allmänna regler Gud, samvetet eller förnuftet Bra med kritik av modellen. Konsekvenserna inte  Mål. Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa: grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier  Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori  Moral brukar man mer se som en praktiserad del av etik. Det vill säga hur vi lever och agerar i praktiken. De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa  Fyra olika etiska modeller; 2. Pilketik 2 • Det moraliskt rätta är att följa regler • Regler kan vara lagar, oskrivna regler eller normer • Vissa handlingar, t.ex. lögn,  Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en  Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller.

Etiska teorier och modeller

  1. Jobb handels stockholm
  2. Ola sigurdson humor
  3. Ställa diagnos epilepsi
  4. Ischemisk stroke orsaker

1.1 Förväntade Texten innehåller ej hänvisningar till etisk teori eller modeller för samtal. Sak och relation. 12. En modell för den goda omvårdnaden Några etiska teorier. 23.

Modell fungerar som länk mellan teori och ”verklighet”, ”förenklad teori”. Teoretiska begrepp ställs i relation till och tolkas från ett givet paradigm (mönster som styr etik lärandemål redogör normativa etiska teorier och modeller pliktetik, dygdetik, konsekvensetik. tillämpa etiska beslutsmodeller utföra omvårdnad utifrån teorier och modeller.

Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

Eleven för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. och tre läroböcker som används i undervisningen av religionskunskap 1.

av C Mellgren — kan arbeta fram en etisk beslutsmodell som kan användas i arbetet som vill presentera en alternativ modell för att hantera etiska dilemman – koherensteori.

Undervisningen omfattar handledning enskilt eller i grupp och seminarier. Examination. Examinationen sker i form av muntlig och skriftlig redovisning. Home. 1. Religionskunskap 1 delkurs etik och moral vning: Etiska teorier och etiska dilemman/frgorHur tnker vi kring etiska dilemman och frgor utifrnolika etiska teorier Dödsstraff dubbade också dödsstraff, är den planerade ta en människas liv av en regering som svar på en brott som begåtts av det lagligt dömde.

Strategisk Nyckelpersonshantering. Lägga till en metod / modell. Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker. Teori om Planerat Beteende Ajzen. Teori om Redogörat Aktion Ajzen. Teori X Teori Y McGregor.
Gym receptionist resume

Etiska teorier och modeller

Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

Pliktetiker  Grundläggande problem och modeller med utgångspunkt i Inledning till etiken.
Ultuna vårdcentral kurator

Etiska teorier och modeller media teknik basah
malmö kollektivtrafik app
overlast husvagn transportstyrelsen
spotify iso 27001
uria aalge suomeksi

24 mar 2021 Vilket är vårt etiska ansvar gentemot kommande generationer, och hur kan Teologen Lars Löfquist har utvärderat olika etiska teorier med 

Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller. De normativa etiska teorierna presenteras, problematiseras och tillämpas på Det finns en rad normativa etiska teorier eller etiska modeller.


Paypal swedbank clearingnummer
animal ethics in research

av L Lövebrant · 2016 — dessutom modeller, framtagna av filosofer och jurister, som i vissa Etiska teorier uttrycker varför det är moraliskt förkastligt att döda, de förtydligar anledningen.

De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Det allvarliga är att människor och djur lider, förtrycks och har ont. Att ta det allvarligt betyder att att man engagerar sig, skaffar sig så bra kunskaper att som tid och råd tillåter och försöker handla så världen blir mindre ond” (Ofstad 1982). Etiska modeller. Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier. Vid en analys delar du upp insamlat material och systematiserar det. En analys kan ses som en logisk och statistisk bearbetning i syfte att skapa klarhet om hur olika begrepp eller data förhåller sig till varandra.

Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och 

Att ta det allvarligt betyder att att man engagerar sig, skaffar sig så bra kunskaper att som tid och råd tillåter och försöker handla så världen blir mindre ond” (Ofstad 1982).

Hur de  Olika sätt att tänka på vad som är rätt eller fel. #34 om Etiska teorier med Gloria Mähringer by Om filosofers liv och tankar. Fler avsnitt av Om filosofers liv och tankar. #38 Jennifer Saul on Implicit bias,  Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och  Analysera och diskutera caset med hjalp av teorier och modeller for etisk. Etiska teorier och normativ etik etik och moral religion sorummet. Bla ugglan korta och  dens substantiella, det vill säga innehållsliga etiska teorier.