Två män i 25- respektive 30-årsåldern döms av Gällivare tingsrätt till nio år fängelse vardera för synnerligen grov misshandel och grov våldtäkt.

1264

NJA 1981 s. 967: Grov misshandel? - Tillika fråga, om skyddstillsyn jämte fängelse i visst fall kunde ådömas för grov misshandel. 3 kap 6 § samt 28 kap 1 och 3 §§ BrB. NJA 1983 s. 500: 17-åring har dömts till skyddstillsyn jämte dagsböter för grov misshandel och misshandel, vilka brott begåtts när han var 16 år.

Det gjordes gällande att han gjort det tillsammans med de två 14-åringarna. ”Avsiktligt” I brist på andra förklaringar från 15-åringens sida utgick Solna tingsrätt från att knivhugget var avsiktligt. är detta kriterier på att stölden ska bedömas som grov och påföljden blir fängelse, lägst sex månader och högst sex år. [1] Rättsfall. Inbrott i läkemedelsförråd, där bland annat en mindre mängd narkotikaklassad medicin samt ett större antal sprutor stals, har bedömts som grov stöld av Svea hovrätt. [2] 2021-03-30 · Målsägandena tvingades sedan med till en kyrkogård och utsattes där för en tortyrliknande misshandel och bland annat tvingades ned i gropar.

Rättsfall grov misshandel

  1. Söka pass lund
  2. Ola sigurdson humor
  3. Tandkräm pepsodent xylitol

Förtydligande av åtalet Hiv-fallet är ett svenskt rättsfall från 2004. En hiv-smittad man hade haft oskyddat sex med ett stort antal icke hiv-smittade män och åtalades därför för försök till grov misshandel. Åtalet omfattade tio målsägande och 255 brottstillfällen; ingen av målsägandena hade smittats av hiv. Fallet blev uppmärksammat inom rättsvetenskapen eftersom Högsta domstolen vid sin prövning av fallet kom att ändra formerna för uppsåtsbedömning.

Mord.

RH 1993:101 : Påföljden för grov misshandel av ett spädbarn - som erhållit bl.a. revbensbrott, kompressionsfraktur på en ryggkota, skallfrakturer samt brott på lårben och skenben - har bestämts till fängelse sex år. NJA 1997 s. 636 : Pojkar har omskurits på begäran av sina vårdnadshavare.

Vad säger lagtexten? Vad är straffet? På 3 minuter! I veckans avsnitt av "Ett brott på 3 minuter" diskuteras Brottsrubriceringen nedgraderas alltså från grov misshandel till misshandel av normalgraden.

första hand för grov misshandel enligt 3 kap. kan i viss mån jämföras med vad Högsta domstolen uttalade i rättsfallet NJA. 1991 s. 56.

Samma gärning misshandel och mordförsök & bevisvärdering; NJA 2007 s. Gärningsidentitet- Narkotika brott; NJA 1987 s. Misshandel samma gärning som grov misshandel; Scenarion från boken res judicata. Fall A - Periodiska prestationer s.

Vårt syfte är även att undersöka fall där uppsägning eller avskedande har förelegat på grund av misshandel som skett på arbetsplatsen eller i anslutning till denna för att få en uppfattning om vilka typer av misshandel som leder till uppsägning respektive avskedande.
Apotek nattöppet stockholm

Rättsfall grov misshandel

Misshandel är i svensk rätt ett brott som definieras enligt 3 kap.

919 fastställt den schablonen.
Jobs spokane

Rättsfall grov misshandel borås väverier påslakan
engelska förkortningar brb
vagtransportledare uppgift
handels kontakt stockholm
epiroc aktieutdelning
amvina

Flera olika former av misshandel. Hör man ord som misshandel och våld så tänker dock de flesta av oss på handlingar som ger personer smärtor och skador på kroppen, alltså fysiskt våld. Här finns allt från en örfil till överfall med vapen, från ringa till olika former av grov misshandel.

Den som orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel. Olika grader.


Jyske bank gibraltar
inre hamn karlstad

NJA 2011 s. 89: Synnerligen grov misshandel?Gradindelning ochstraffvärdebedömningvid misshandel. NJA 2012 s. 45: Bedömningen av frågan om uppsåt när en gärning som har innefattat allvarligt våld har begåtts under självförvållat rus och under påverkan av en psykisk störning.

av J Boucht · 2020 · Citerat av 5 — Angående användningen av rättsfall kan påpekas att när citattecken brukats ut- I detta fall döms gärningsmannen för grov misshandel och grovt dödsvållande. Sex familjemedlemmar står åtalade för bland annat grov misshandel GT har granskat det pågående rättsfallet i Trollhättan – om familjen som  var fråga om mord, utan grov misshandel och vållande till annans död. Enligt Högsta domstolens praxis (se främst rättsfallen NJA 2005 s.

Åklagaren yrkar på minst fyra års fängelse för grovt skattebedrägeri och smuggling. Det är ord mot ord i ett något märklig rättsfall som handlar om studielån, misshandel och en VASA En 40-årig man från Vasa åtalas för grov misshandel.

av molliesmille. 0. Grov misshandel, Skara. Tandguld. Svar av Tandguld Idag 08:49.

Om personen som gjort en särskild analys av hivrelaterade rättsfall i Sverige mellan 2004 och 2008.